Urban Space Agency

…from space to place!

Hoogbouw kavel 7 Overhoeks in Amsterdam “BrinkToren”

De gemeente Amsterdam heeft de tender voor de laatste hoogbouwkavel op Overhoeks gegund aan het team bestaande uit Xior, DubbeLL, Mecanoo Architecten, Merosch, Dakdokters, Pim Evers, WeDriveSolar, Van Rossum en Nelissen Ingenieurs, met hun inzending “BrinkToren”.

De BrinkToren is circa 90 meter hoog en zal na oplevering plaats bieden aan een groot aantal nieuwe bewoners in Overhoeks. Deze laatste toevoeging aan de hoogbouwstrip in Overhoeks wordt een groene, duurzame en bruisende verticale buurt, met een grote diversiteit aan woningen die onderdak zullen bieden aan een gevarieerde groep mensen die er op een aangename manier zullen wonen, werken, studeren, ondernemen en ontspannen. En dit allemaal in een groene en gezonde omgeving.

Wonen en Familie Entertainment

Het plan bestaat uit ca. 400 woningen, waaronder ruim 100 sociale huurwoningen voor Ymere, 30 zorgwoningen, een buurtkamer en ruim 250 middeldure huurwoningen, die door Xior geëxploiteerd zullen worden. Het plan draagt bij aan een oplossing voor het nijpend tekort aan kwalitatieve en betaalbare huisvesting voor o.a. young professionals, starters, jonge koppels, (internationale) studenten en onderzoekers in Amsterdam.

De BrinkToren krijgt een aantrekkelijke plint, met naast de entrees van alle woningen ook diverse voorzieningen (horeca, buurtwinkels, flexplekken en een Van der Pekbowling) die deels geëxploiteerd zullen worden door Pim Evers, initiatiefnemer van onder meer Hannekes Boom, Aloha, Vergulden Eenhoorn, Cannibale Royale en diverse andere ondernemingen in Amsterdam.

Buurtontwikkeling = de nieuwe verbinding tussen Van der Pekbuurt en Overhoeks.

De BrinkToren is speciaal ontworpen om zoveel mogelijk interactie te laten ontstaan tussen alle bewoners uit de verschillende woningtypes in de toren én tussen de nieuwe bewoners en de bestaande bewoners uit de buurt daaromheen. De verschillende gesprekken met bewoners en ondernemers uit de buurt maakten duidelijk dat er behoefte was aan een verbinding tussen deze twee verschillende wijken. Met diverse horecavoorzieningen, gemeenschappelijke ruimtes en ontmoetingsplaats zorgen we voor een uitnodigend karakter voor die beide buurten. Dat karakter wordt bovendien versterkt wordt door de groene omgeving rondom de toren en de verschillende terrassen die het gebouw rijk is.

Uiteraard worden de gesprekken met de buren vervolgd tijdens de verdere ontwikkeling van deze bijzondere plek in de stad.

Stevige inzet op duurzaamheid, groen en waterberging

Naast alle aandacht voor sociale kwaliteit en gezondheid van de toekomstige bewoners van de BrinkToren, is het technisch concept van deze hoogbouw ook uiterst duurzaam. Door de combinatie van talrijke PV-cellen op de verschillende daken, terrassen en gevels én door de realisatie van extra duurzaamheids-voorzieningen, wordt het gebouw energieneutraal. Daarnaast worden de verschillende terrassen en daken uitgerust met zogenaamde Polderdaken, waardoor er waterberging kan plaatsvinden en er groene binnentuinen en dakterrassen kunnen worden gecreëerd. Het opgevangen regenwater wordt tijdens het groeiseizoen hergebruikt voor het bewateren van deze daktuinen. Verder wordt duurzame mobiliteit gestimuleerd door het voorzien van elektrische deelauto’s- en fietsen.

Jurybeoordeling

Het projectplan heeft de hoogste beoordeling van de jury ontvangen voor de ruimtelijke/architectonische kwaliteit, de bijdrage aan de compositie van de skyline van Overhoeks en de programmatische invulling. De beoordelingscommissie was vooral te spreken over de scharnierfunctie “tussen Overhoeks en de Van der Pekbuurt. Van grotere afstand heeft de toren een duidelijk eigen silhouet maar past deze ook in het ritme van de overige torens. De jury is daarnaast blij met het materiaalgebruik, aangezien baksteen een nog niet gebruikt materiaal is in de Strip”.

Co Stor, Directeur gebiedsontwikkeling Amsterdam-Noord: “Het team van De Brinktoren heeft wat mij betreft écht begrepen waar deze opgave over gaat; hoe verbind je mensen op deze bijzondere plek tussen Van der Pekbuurt en Overhoeks én hoe laat je dat ook voelbaar worden in het gebouw, het programma en de architectuur.”

Christian Teunissen, CEO Xior: “Gezien de schaarste in de markt voor starters, onderwijspersoneel, onderzoekers en jonge koppels in Amsterdam, willen we graag voor hen op een duurzame manier en voor een langdurige termijn investeren op deze bijzondere en boeiende plek.”

Francine Houben / Arne Lijbers – Mecanoo: “Wat ons opviel is dat er een gebrek aan integratie was tussen de Van der Pekbuurt en Overhoeks. De BrinkToren heeft een verbindende kwaliteit, niet alleen visueel, maar op elk niveau en dit zowel binnen als buiten. De elegante BrinkToren zorgt voor een overgang tussen deze twee buurten door vanuit Overhoeks geleidelijk af te bouwen met gebruik van ambachtelijke materialen en architectuur die naadloos aansluiten bij de kleinschaligheid en romantiek van de Van der Pekbuurt. BrinkToren wordt een echte groene toren, zowel door de groene brinken rondom die functioneren als gemeenschappelijke buurttuin  als door de collectieve daktuinen voor de bewoners.

Lars Mosman, Partner DubbeLL – buurtontwikkelaars: “We hebben veel gesprekken gevoerd met bewoners en ondernemers om te begrijpen wat deze plek nog nodig heeft qua programma. Dit project past precies bij wat we bedoelen met buurtontwikkeling: projectontwikkeling met een sterke focus op de buurt.”

Status: In ontwikkeling, verwachte start bouw 2022, oplevering 2025

Reacties zijn gesloten.